Tərcümeyi-hal necə yazılır və nə üçündür? ✅

  Tərcümeyi hal Nədir?Tərcümeyi-hal təqdim etdiyi şəxs barədə tam məlumatdır. Tərcümeyi-hal adətən işə girərkən dövlət orqanları, böyük şirkətlər və yaxud da…

  Ərizə. Ərizə formaları (2023) ✅

  Ərizə nədir? – Ərizə bir şəxs və ya birliyin düşüncələrini, şikayətlərini və yaxud müəyyən bir mövzuda olan istəklərini səlahiyyətli orqanlara…

  Azerbaycan Universitetləri Siyahısı. Ən Yaxşı Universitetlər ✅

  Qəbul imtahanını uğurla verdikdən sonra abituriyentlərin və valideyinləri narahat edən bir məsələ də doğru universitet seçimidir. Hər kəs ən yaxşı,…

  Rus dili oyrenmek üçün effektiv yollar

  Rus dili oyrenmek sizin dünya görüşünüz, təhsiliniz və karyeranız üçün vacib olan bacarıqlardan biridir. Xüsusiylə bizim ölkədə ən çox tələb…

  Hazir CV formasi və Cv hazırlamaq üçün 7 əsas qayda.

  Hazir CV formasi yükləyərək və ya online CV hazırlayaraq işlərinizi tamamilə rahatlaşıra bilərsiniz. Ancaq İş üçün müraciət anketi doldurularkən də…

  Sığorta şirkətləri

  Sığorta xidmətlərini həyata keçirən qurumlar sığorta şirkətləri adlanır.

  Təhsil

  Son Paylaşılanlar

  Motivasiya haqqında

  Motivasiyadan danışarkən tələbat və ehtiyac və mükafatlandırma anlayışlarından geniş istifadə olunur.Tələbat dedikdə, insanın bütün bu keyfiyyətlərindən asılı olaraq özünəxas formaya düşmüş ehtiyacları nəzərdə tutulur. Ehtiyac – insanın müəyyən bir məqsədə xidmət edəcək nəyinsə çatışmamazlığmı hiss etmək qabiliyyətidir. Mükafatlandırnanın iki növü var: daxili və xarici. Daxili mükafatlandırma insanın özünün fəaliyyət prosesində yerinə yetirdiyi işlə əlaqədar olaraq aldığı zövqdür, rahatlıqdır. Xarici mükafatlandırma dedikdə isə insana yerinə yetirdiyi işin keyfiyyət və miqdarından asılı olaraq təşkilat tərəfindən verilən əmək haqqı, əlavə haqqlar, vəzifəcə irəli çəkilmə, kolleltiv tərəfindən alqışlatma və s. nəzərdə tutulur.

  Devdoping haqqında

  Motivləşdirmə- anlayışı çox aspektli və çox istiqamətlidir. Fred Lyutens göstərir ki, ayrı-ayrı müəlliflərin əsərlərində bu anlayış müxtəlif cür ifadə edilir; zərurət, motivlər, məqsədlər, arzu, ehtiras, tələbat, sövqetmə, mükafatlandırma, məramlar. Lakin “motivləşdirmə” latın sözü olub “sövqetmə”, “oyatmaq” mənası verir.

  Back to top button