Marketinq

2 ci Qrup Fənnləri və İxtisasları ✅

2 ci qrupa daxil olan fənnlər aşağıdakılardır :

 1. Azərbaycan dili 
 2. Riyaziyyat 
 3. Xarici dili 
 4. Coğrafiya 
 5. Tarix ( Azərbaycan və ümumi) 

2-ci qrup da əsas fənnlər Coğrafiya və Riyaziyyatdı. Hər birinin balı 200 baldır. Qalan fənnlər isə 100 bal qiymətləndirilir. 
Hər iki tarix fənnindən imtahan verilsədə tarix əsas fənn kimi götürülmür.

2 ci qrup ixtisasları aşağıdakılardır :

Bu siyahıda 2-ci qrupa imtahan verərkən hazırlaşmalı olduğunuz ixtisaslar siyahısı qeyd edilmişdir. Buyurub hər birini oxuyub hansı universitetlərdə yerləşdiklərini görə bilərsiniz.

Beynəlxalq münasibətlər 

Bu ixtisas siyasət elminin bir qoludur. Beynəlxalq münasibətlər hüquq, xarici dillər və sosial araşdırmalara maraq göstərən üçün  uyğundur. Bu ixtisası seçənlər üçün xarici dil biliyi, xüsusəndə ingilis dili çox vacibdir. Beynəlxalq münasibətlər ixtisasının məzunları dövlət və özəl müəssisələri ilə yanaşı, magistr təhsili alıb pedaqoq kimi fəaliyyət göstərə bilərlər. 

Bu ixtisasın tədrisi aşağıdakı universitetlərdə mövcuddur:

 • Bakı Dövlət Universiteti – tədris Azərbaycan və ingilis dilində 
 • Azərbaycan Dillər Universiteti 
 • Bakı Slavyan Universiteti 
 • Azərbaycan Dövlət İdarəçilik Akademiyası 
 • Qərbi Kaspi Universiteti 
 • Xəzər Universiteti – tədris İngilis dilində 
 • Bakı Avrasiya Universiteti 
 • Odlar Yurdu Universiteti 
 • Naxçıvan Universiteti 
 • ADA 

Biznesin idarə edilməsi 

Bu ixtisasın məqsədi tələbələrə biznes fəaliyyətinin səmərəli təşkili və idarə edilməsinin əsas prinsip və metodları barədə biliklərin verilməsidir. İqtisadiyyata marağı olanlar üçün uyğun sahədir. Bu ixtisas üzrə aşağıdakı universitetlərdə təhsil ala bilərsiniz :

Reklamlara klikləyin 😊
loading...
 • Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti-tədris Azərbaycan və İngilis dilində 
 • Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 
 • Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti – tədris Azərbaycan və Türk dilində 
 • Bakı Mühəndislik Universiteti – tədris Azərbaycan və ingilis dilində 
 • Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 
 • Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 
 • Gəncə Dövlət Universiteti
 • Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri) 
 • Sumqayıt Dövlət Universiteti 
 • Mingəçevir Dövlət Universiteti 
 • Lənkəran Dövlət Universiteti 
 • Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 
 • Azərbaycan Universiteti – tədris Azərbaycan və ingilis dilində 
 • Qərbi Kaspi Universiteti 
 • Xəzər Universiteti – tədris İngilis dilində 
 • Bakı Avrasiya Universiteti 
 • Odlar Yurdu Universiteti 
 • Bakı Biznes Universiteti – tədris İngilis dilində 

İqtisadiyyat 

İqtisadiyyat iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə edən peşəkar mütəxəssis yetişdirir. Bu ixtisasın məzunları dövlət strukturlarının müvafiq sahələrində, ictimai əhəmiyyətli qurum və şirkətlərdə, xarici investisiyalı müəssisələrdə, kiçik, orta və iri təsərrüfatçılıq subyektlərində, xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan şirkətlərdə və digər biznes strukturlarında fəaliyyət göstərə bilirlər. İqtisadiyyatın ən mühüm müsbət cəhətlərindən biri də odur ki, mühasibat, audit və s ixtisaslardan fərqli olaraq yox olmamağa doğru irəliləməsidir. Bu ixtisasa siz aşağıdakı universitetlərdə yiyələnə bilərsiniz:

 •  Bakı Dövlət Universiteti – tədris Azərbaycan və ingilis dilində 
 • Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti – tədris Azərbaycan və ingilis dilində 
 • Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti – tədris Azərbaycan, türk və ingilis dilində 
 • Bakı Mühəndislik Universiteti – İngilis dilində tədris 
 • Azərbaycan Dövlət İdarəçilik Akademiyası 
 • Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Akademiyası 
 • Naxçıvan Dövlət Universiteti 
 • Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti – tədris Azərbaycan və ingilis dilində 
 • Gəncə Dövlət Universiteti 
 • Sumqayıt Dövlət Universiteti 
 • Mingəçevir Dövlət Universiteti 
 • Sumqayıt Dövlət Universiteti 
 • Lənkəran Dövlət Universiteti 
 • Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 
 • Azərbaycan Universiteti – tədris Azərbaycan və İngilis dilində
 • Qərbi Kaspi Universiteti 
 • Xəzər Universiteti – tədris İngilis dilində
 • Bakı Avrasiya Universiteti 
 • Bakı Biznes Universiteti – tədris Azərbaycan və ingilis dilində 
 • Naxçıvan Universiteti 
 • Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası 

Marketinq 

Marketinq – mübadilə fəaliyyətini həyata keçirmək üçün bazarda aparılan məqsədyönlü fəaliyyətdir. Mübadilə prosesini effektiv həyata keçirmək üçün istehlakçıların, təlabatlarının müəyyən edilməsi, bu təlabatlara uyğun məhsulların hazırlanması, məhsulların bazara çıxarılması, anbarlaşdırılması, daşınması, qiymətləndirilnəsi, satışdan əvvəl və sonrakı xidmətin təşkili, reklam fəaliyyəti tələb olunur və bütün bunlar marketinq tərəfindən həyata keçirilir. İxtisasın həm bu günü həm də gələcəyi parlaqdır. Aşağıdakı universitetlərdə bu ixtisas üzrə təhsil ala bilərsiniz. 

 • Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti – tədris İngilis dilində 
 • Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 
 • Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti – tədris Azərbaycan və Türk dilində 
 • Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 
 • Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti – tədris Azərbaycan və ingilis dilində 
 • Gəncə Dövlət Universiteti 
 • Azərbaycan Texnologiya Universiteti 
 • Sumqayıt Dövlət Universiteti 
 • Mingəçevir Dövlət Universiteti 
 • Lənkəran Dövlət Universiteti 
 • Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 
 • Azərbaycan Universiteti – tədris Azərbaycan və ingilis dilində 
 • Qərbi Kaspi Universiteti 
 • Xəzər Universiteti – tədris İngilis dilində 
 • Bakı Avrasiya Universiteti 
 • Odlar Yurdu Universiteti 
 • Bakı Biznes Universiteti 
 • Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası 

Mühasibatlıq 

Bu ixtisasın əsas məqsədi tələbələrə şirkətlərdə maliyyə menecmenti işinin təhlili, mənfəətin planlaşdırılması və ona nəzarət edilməsi, nəğd pulların idarə edilməsi, əsas maliyyə cədvəlləri, iki tərəfli qeydiyyat, aktiv öhdəlik, kapital anlayışı və qeydiyyatın aparılması yönündə bilik və bacarıqlar qazandırmaqdır. Bu ixtisas yaxşı riyazi bacarığı olan, iqtisadiyyat və hüquq sahələri ilə maraqlananlar üçündür. Hal-hazirda ixtisasa böyük təlabat var. İxtisas aşağıdakı universitetlərdə tədris olunur :

 • Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti – tədris Azərbaycan, türk və ingilis dilində 
 • Bakı Mühəndislik Universiteti – tədris Azərbaycan və ingilis dilində 
 • Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 
 • Naxçıvan Universiteti 
 • Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti – tədris Azərbaycan və ingilis dilində 
 • Gəncə Dövlət Universiteti 
 • Azərbaycan Texnologiya Universiteti 
 • Sumqayıt Dövlət Universiteti 
 • Lənkəran Dövlət Universiteti 
 • Mingəçevir Dövlət Universiteti 
 • Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 
 • Azərbaycan Universiteti 
 • Qərbi Kaspi Universiteti
 • Xəzər Universiteti – tədris İngilis dilində 
 • Bakı Avrasiya Universiteti 
 • Odlar Yurdu Universiteti 
 • Bakı Biznes Universiteti 
 • Naxçıvan Universiteti 
 • Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası 

Coğrafiya 

Coğrafiya – təbiətlə insanın qarşılıqlı təsirini öyrənir. Coğrafiyaçıların bu gün əsas fəaliyyəti müxtəlif proseslərin və hadisələrin izahı vı səbəbini müəyyənləşdirmək və gələcək üçün proqnozlar verməkdir. Biologiya, Kimya, Fizika, Ekologiya, Tarix, Riyaziyyat, Iqtisadiyyat, Sosiologiya ilə maraqlananlar bu ixtisası seçə bilər. Coğrafiya ixtisasl üzrə savadlı kadrlara daima ehtiyac olacaqdır. Bu ixtisasa aşağıdakı universitetlərdə yiyələnmək olar :

 • Bakı Dövlət Universiteti 
 • Naxçıvan Dövlət Universiteti 
 • Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 

Maliyyə 

Maliyyə şirkətin və ya dövlətin maliyyə resurslarının tapılması, biznesin idarə edilməsinin təşkili deməkdir. İxtisas şirkətlərin mövcud olan maliyyə resurslarının necə olunmasını öyrədir. Dövlət səviyyəsində də eyni qayda olaraq gələn gəlirlərin, verginin və s. kimi mənbələrin müəyyən edilməsi, təmini, effektiv idarə edilməsi də maliyyə ixtisasında öyrənilir. Riyaziyyatı sevənlər, marağı olanlar bu ixtisası seçə bilər. Hal-hazirda ixtisas gələcək üçün ən perspektivli ixtisaslardan biridir. 

 • Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti – tədris Azərbaycan, türk və ingilis dilində 
 • Bakı Mühəndislik Universiteti – tədris Azərbaycan və ingilis dilində 
 • Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 
 • Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 
 • Gəncə Dövlət Universiteti 
 • Sumqayıt Dövlət Universiteti 
 • Mingəçevir Dövlət Universiteti 
 • Lənkəran Dövlət Universiteti 
 • Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 
 • Azərbaycan Universiteti – tədris Azərbaycan və ingilis dilində 
 • Qərbi Kaspi Universiteti 
 • Xəzər Universiteti – tədris İngilis dilində 
 • Bakı Avrasiya Universiteti 
 • Odlar Yurdu Universiteti 
 • Bakı Biznes Universiteti 
 • Naxçıvan Universiteti 
 • Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası 

Coğrafiya müəllimliyi 

İxtisas təbiətdə baş verən hadisələri və onların baş vermə səbəblərini ardıcıllıqla təhsil alanlara ötürür. Şagirdlərdə sintez və dəyərləndirmə bacarıqlarını inkişaf etdirməklə coğrafi proqnozların verilməsi, yeni ideya və fikirlərin, layihələrin təqdim olunmasını inkişaf etdirir. İxtisas üzrə orta ümumtəhsil məktəblərində, özəl kurslarda, ekologiya və turizm sahəsində çalışmaq mümkündür. Bu sahədə hazırlanan kadrlar dövrün siyasətçiləri, iqtisadçıları və coğrafiyaçıları olaraq ən vacib fiziki, iqtisadi və siyasi problemlərin həllində böyük rol oynayır. Aşağıdakl universitetlərdə bu ixtisas üzrə təhsil ala bilərsiniz:

 • Bakı Dövlət Universiteti 
 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
 • Naxçıvan Universiteti 
 • Gəncə Dövlət Universiteti 
 • Sumqayıt Dövlət Universiteti 
 • Xəzər Universiteti 
 • Naxçıvan Universiteti 
 • Bakı Qızlar Universiteti 

Menecment 

Bu ixtisas müəssisə idarəçiliyini və onun effektiv idarə olunmasi yollarını öyrənir. Menecmentin əsas rolu müəssisənin fəaliyyətini və səmərəliliyini təşkil etməkdir. İxtisas düzgün və effektiv idarə olunmanı öyrədir. Menecment ixtisası iqtisadiyyata və idarəetməyə marağı olanlar üçündür. İxtisas üzrə aşağıdakı universitetlərdə təhsil ala bilərsiniz :

 • Bakı Dövlət Universiteti 
 • Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti – tədris Azərbaycan və ingilis dilində 
 • Azərbaycan Texniki Universiteti 
 • Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 
 • Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
 • Azərbaycan Dövlət

2 ci qrup fenleri ve 2 ci qrup ixtisaslari haqqında məlumatlar bunlardan ibarətdir. Digər qruplar üçün məlumatları oxumaq üçün aşağıdakı keçidlərə daxil ola bilərsiniz.

Dopinqçi

Devdoping.az saytı üçün bütün maraqlı məlumatları sizlər üçün axtarıb, araşdırıb yeni məqalə halına salaraq paylaşırıq. Əgər yazılar sizin üçün faydalı oldusa rəy yazaraq fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.

Əlaqəli mövzular

2 Comments

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button