Tapmacalar və cavabları.

Tapmaca deyəndə adətən ağlımıza uşaqlar gəlir. Uşaqları əyləndirmək üçün bir oyunda deyə bilərik. Əslində elə tapmaca bir janr olaraq uşaqların zehnini inkişaf etdirmək üçün yaradılıb demək olar. Tapmaca insanın zehni qabiliyyətini, ağlının çevikliyini yoxlamaq üçün yaradılan bir janrdır.

Uşaqlarda şüuru inkişaf etdirmək üçün tez-tez onlara tapmaca demək lazımlıdır. Tapmaca da  soruşulan əşyanın bir neçə əlaməti deyilir qalanını da tapmaq soruşulur. Tapmacalar əyləncə xaraqterli olur. 

Çətin Tapmacalar tək uşaqlar üçün düşünməkdə olmaz. Böyüklər üçündə demək olar. Düzdü buna məktəbdə uşaqlara verilən tapmacaları aid eləmək olmaz. Məsələn qarşımıza çıxan bəzi məntiqi, beyin işlədən sualları tapmacalar aid eləmək olar.

Böyüklər üçün Fərqli tapmacalar və cavabları. 

1. Sual:
Əhməd gün boyu eyni sualı soruşdu amma hər dəfə fərqli cavab aldı. Əhmədin verdiyi sual nə idi? 

Cavab : saat neçədir? 

2. Sual:

Yarışda ikincini keçən neçənci olur? 

Cavab: İkinci

3. Sual:

Kənanın anasının 3 oğlu var. Böyük oğlanın adı Aprel, ortanxılın adı May. Bəs balaca oğlanın adı nədi. 

Cavab: Kənan. 

4. Sual:

Ata ilə oğulu avtomobil qəzasından sonra xəstəxanaya gətirirlər. Ata xəstəxanada keçinib. Cərrah uşaq olan palataya gəlir və deyir. Bu mənim oğlumdur.Cərrah kimdir?

Cavab: Uşağın anası. 

Uşaqlar üçün olan tapmacalar həm nəzm həm nəsr şəklində olur. Adətən maraqlı olsun deyə çoxu nəzmlə yazılır. Nəzmlə yazılan tapmacalara keçmiş zamanda yazılmış tapmacaları aid eləmək də olar. Amma təbii ki hamısı elə deyil. Tapmacalar bəzən bayatı şəklində də olur. 

Uşaqlar üçün bəzi məntiqi tapmacalar :

Yarpağı var ağac deyil, 
Tikilir ağac deyil, 
Danışır adam deyil. 

Açması: kitab. 

Bazarda satılmaz, 
Tərəzidə çəkilməz, 
Baldan şirindir
Amma yeyilməz.

Açması: Yuxu

Aşmaz uçmaz, 
Yerə düşsə 
Beli sınmaz.

Açması: Yarpaq

Ayağı yoxdur qaçır, 
Qanadı yoxdur uçur 

Açması: Bulud. 

Daha çox tapmacaları isə aşağıdakı kitabdan yükləyib oxuya bilərsiniz.

2 rəylər

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button