Çin pul vahidi

Çin

Sahəsinin böyüklüyünə görə dünyanın üçüncü ölkəsi hesab olunan Çin Şərqi Asiyada yerləşən dövlətdir. Çinin dövlət kimi formalaşma tarixi eramızdan əvvəl 3-cü əsrə qədər uzanır. İndi isə Çin Xalq Respublikası iqtisadiyyatı, gücü, bir sıra önəmli beynəlxalq təşkilatların üzvü kimi ən öndə gedən ölkələrdəndir. Çin Xalq Respublikası, həmçinin dünyanın ən böyük idxalçı və ixracatçı ölkəsi kimi yer tutmuşdur.

istockphoto 1405182146 612x612 1

Çin pul vahidi – Çin pulu

Çinin pul vahidi maraqlı inkişaf yolu keçmişdir. Yuan 1948-ci ildən bəri istifadə olunan pul vahididir və silsilələr şəklində tədavülə buraxılıb. Ən sonuncusu isə 2005-ci ildə istifadə olunmağa başlamışdır. Çin pul vahidi həmçinin Ren Min Bi olaraq da tanınmışdır. Bu pul vahidi Çinin bütün bölgələrində istifadə olunmur.

Çində hansı puldan istifadə edilir?

Çində rəsmi pul vahidi Yuan hesab olunur (¥) . Ren Min Bi – nin vahidi Yuan-dır. Çində istifadə olunan digər kiçik pul vahidləri isə Yuan-ın bölünməsindən yaranır.

Həmçinin bax: https://devdoping.az/iran-pul-vahidi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button