VÖEN nədir? VÖEN açmaq, yoxlamaq, bağlamaq haqqında ✅

VÖEN nədir? VÖEN – Vergi Ödəyicisinin Öyniləşdirmə Nömrəsi. 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2000 ci il 21 dekabr tarixli 222 nömrəli qərarına əsasən mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün hüquqi şəxslərin, onların filiallarının, nümayəndəliklərinin, həmçinin vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların uçotu onlara Azərbaycan Respublikasının dövlət vergi orqanları tərəfindən VÖEN verilməklə aparılır. 

voen nedir, voen acmaq, voen yoxlamaq, voen baglamaq

2001 ci il 1 Yanvar tarixindən uçota alınmış vergi ödəyicilərinin eyniləşdirmə nömrələrini onlara əvvəllər verilmiş identifkasiya nömrələri (VÖEN) təşkil edir və təqdim olunan bildirişlər vergi uçotuna alınmasını təsdiq edən şəhadətnamələrə bərabər tutulur. Vətəndaşın VÖEN alması onun sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması deməkdir. O, bununla gəlir əldə etməklə tutulan müəyyən əməliyyatı yerinə yetirir. Bir sözlə VÖEN vətəndaşın vergi uçotuna alındığını göstərən bir sənəddir. 

VÖEN açmaq necə olur? 

VÖEN açmaq – Sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxs-fərdi sahibkar sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayan günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalıdır. Fiziki şəxslərin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması elektron və ya kağız formatda aparılır. 

Vergi ödəyicisi vergi orqanlarında uçota alınmaq üçün fiziki şəxs özü və ya səlahiyyətli nümayəndəsi vasitəsilə ilə (notariat qaydada təsdiq olunmuş etibarnamə ilə) fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə və fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti ilə yaşadığı yer üzrə (şəxsiyyət vəsiqəsində qeyd olunan) vergi orqanına və ya onun əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməlidir. Vergi ödəyiciləri olan fiziki şəxslər uçota alındıqda, onların şəxsi məlumatlarına o cümlədən onların adı, doğulduğu tarix və yer, cinsi yaşadığı ünvan, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin məlumatları, vətəndaşlığı haqqında məlumat daxil edilir. 
Müvafiq sənədlər vergi orqanında daxil olduğu gündən sonrakı bir gün ərzində fiziki şəxs ödənişsiz olaraq vergi uçotuna alınır. Fiziki şəxsin uçot məlumatları vergi ödəyicilərinin reystrinə daxil edilir, ona 10 rəqəmli VÖEN və Nəzarət kitabçası verilir. Fiziki şəxs vergi uçotuna alındıqdan sonra ona şəhadətnamə verilir. 

Hər bir adam təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yaşadığı ərazinin Vergi idarəsinə və ya Asan Xidmət mərkəzinə müraciət edərək VÖEN açdıra bilər. 

Vergi məcəlləsinə görə fəaliyyət göstərən bütün hüquqi və fiziki şəxslər yalnız VÖEN aldıqdan sonra fəaliyyət göstərə bilərlər. 
VÖEN hesabı yaradan bütün fiziki şəxsləri bir sual maraqlandırır. VÖEN hesabına görə hər ay ödəniş olunmalıdırmı? 
Sadəkəşdirilmiş vergi ödəyiciləri il ərzində hər rübdən bir – rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına bəyannamə təqdim etməklə həmin müddətdə hesablanmış vergini dövlət büdcəsinə ödəməlidir. 

Əgər siz gəlir vergisi ödəyicisinizsə rüb qurtardıqdan sonra 15 gündən gec olmayaraq cari ödəmələri dövlət hesabına ödəməlisiniz. Hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq vergi orqanına müvafiq bəyannamə təqdim edilməlidir. 

VÖEN bağlamaq haqqında

VÖEN bağlamaq – Fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmaq istəyən vergi ödəyicisi  “vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və digər təsərrüfat subyektlərinin – obyektinin fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında” arayış”ı təqdim etməlidir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatların dayandırılmasının müddəti arayışda göstərilməli, qeyd olunan müddət bitdikdə fəaliyyətin dayandırılması barədə yenidən müraciət edilmədikdə isə fəaliyyətinin dayandırılması haqqında müraciətdə göstərilən son tarixdən sonrakı gündən etibarən vergi ödəyicisinin fəaliyyəti aktivləşir və müvafiq bəyannamələrin vergi orqanına təqdim olunması üzrə öhdəlik yaranır. 

Gücləndirilmiş elektron imza (və yaxud Asan İmza) və istifadəçi kodu, parol və şifrə olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən fiziki şəxsin fəaliyyətini onlayn  rejimdə dayandırılması mümkündür. 

Əgər fəaliyyətinizin aktiv və ya passiv olması haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə bu barədə kağız daşıyıcı da və ya elektron formada müraciət göndərə və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz. 

Fəaliyyətə xitam vermək və vergi uçotundan çıxmaq üçün isə vergi ödəyicisi uçotda olduğu vergi orqanına ” Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə” və vergi şəhadətnaməsi vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda onun əsli təqdim edilməlidir. Əgər vergi şəhadətnaməsi itirilsə vergi ödəyicisi tərəfindən yazılı məlumat əlavə olaraq təqdim edilməlidir. Fiziki şəxs vergi orqanından çıxarıldıqda ona verilmiş VÖEN vergi ödəyicilərinin uçot məlumat bazasında ləğv edilmiş kimi arxivləşdirilir və ona  “vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında” bildiriş göndərilir. 

VÖEN Yoxlamaq

VÖEN yoxlamaq üçün sizə qeyd etdiyimiz aşağıdakı linkdən daxil olaraq VÖEN-nin mövcud olub olmamasını, Aktiv olub, olmamasını yoxlaya bilərsiniz. Bu isə Vergilər Nazirliyinin öz rəsmi saytı və dəqiq məlumatlarıdır. Buradan baxın

Vöen yoxlamaq, vöen yoxlama
VÖEN yoxlamaq

VÖEN haqqında məlumatlar itirildikdə və ya unudulduqda (istifadəçi kodu, parol, şifrə) yenisini almaq üçün  “Elektron sənəd mübadiləsi haqqında ərizəni” müvafiq qaydada hazırlayıb poçt vasitəsilə qeydiyyatda olduğunuz vergi orqanına təqdim etməlisiniz. 

Vergi uçotuna alınma, yenidən uçota alınma,uçotdan çıxarılma ödənişsiz həyata keçirilir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button