Kredit nedir?

Bankların müştəriləri cəlb etmək üçün istifadə etdiyi ən vacib xidmət və marketinq vasitələrindən biri də kreditdir.

Günümüzdə, xüsusən də yüksək məbləğlər söz mövzusu olduğunda dostlarından və qohumlarından kömək istəmək əvəzinə, banklara gedib kredit alırıq.

Kredit nədir?

Kredit ;  Ehtiyacı olan,  kreditə müraciət edənlər üçün müəyyən müddətlər ərzində ödəniş üsulları ilə təşkil edilmiş və müxtəlif faiz dərəcələrini özündə cəmləşdirən bir bank xidmətidir.  Banklar ehtiyacı olanlara həm nağd, həm də nağdsız şəkildə kredit verə bilər.

İşinizi yeni qurduğunuzdan və ya böyüməyi hədəflədiyinizdə; İşinizi yeni səviyyəyə qaldıracaq kredit məhsullarından faydalanaraq ehtiyacınız olan maliyyəni əldə edə bilərsiniz.

Faiz kimi bir qiymət müqabilində müəyyən bir müddətə fiziki və ya hüquqi şəxslərə müəyyən miqdarda alıcılıq qabiliyyətinin verilməsini nəzərdə tutan bir kredit; Banklar tərəfindən kiçik və orta sahibkarlara böyük holdinqlərə təklif olunur və bütün firmalar müxtəlif kredit məhsullarından faydalanırlar.

Banklar növlərinə görə bir çox növə bölünür. Ancaq xidmət sahələri demək olar ki, eynidir.  Hər bir bankın məqsədi müəyyən yollarla əmanət toplamaq və ehtiyacı olanlara paylamaqdır. Bunu edərkən müxtəlif metodlardan istifadə edirlər. Bunlardan ən təsirli və geniş istifadə olunan kreditlərdir. Kredit; Tənzimlənmiş ödəniş metodları ilə müəyyən bir müddətə ehtiyaclı insanlara verilən və əvəzində rüsumlara tabe olan bir bank xidmətidir.

Bank xidmətləri arasında mühüm yer tutan “kredit” sözünün haradan gəldiyinə baxsaq;  Latın dilindən dilimizə ötürülən bir söz olduğunu görürük.  Latınca “kredere” olaraq görülür və etibar etmək, inanmaq mənasını verir.  Bu banklar üçün eynidir.  Çünki banklar etibar etdikləri müştərilərə, risksiz və ya aşağı səviyyədə kredit xidmətləri təklif edirlər.  Bu vəziyyətdə araşdırdığı bir çox amil var.  Bunlardan ən əhəmiyyətlisi bankların gəlir səviyyəsi və kredit reytinqidir.  Bu vəziyyətdə deyə bilərik ki, banklardan qısa və ya uzunmüddətli maliyyələşdirmə mənbələri yaratmaq istəyirsinizsə, fərdi müştəri olaraq kredit reytinqinizə diqqət yetirin.

Kreditin hansı növləri var?

Kredit növlərinin sayının dəqiqkəşməsi çox çətin bir məsələdir.  Çünki demək olar ki, hər bankın müştərilərinə fərqli adlarla təklif olunan kredit növləri var.  Digər tərəfdən, kreditləri ümumi formada aşağıdakı kimi təsnif edə bilərik:

  1. Dövlət krediti – zamanı borc verən və ya kreditor rolunda dövlətin özü çıxış edir.
  2. Kommersiya krediti – bir sahibkar tərəfindən digərinə əmtəələr formasında verilən kreditdir.
  3. Veksel krediti – banklar tərəfindən veksel sahiblərinə və təhcizatçılar tərəfindən alıcılara verilən kredit növüdür.
  4. İstehlak krediti – əhaliyə istehlak mallarının alınması və məişət xidmətlərinin ödənilməsi üçün verilən kreditdir.
  5. İpoteka krediti – əmlakın girov qoyulması əsasında verilən kreditdir.
  6. Kommunal krediti – kommunal təsərüfatın və mənzil tikintisinin ehtiyacları üçün verilən kreditdir.
  7. Kənd təsərüfatı krediti – kənd təsərüfatının inkişafı üçün nəzərdə tutulmuş kredit növüdür.
  8. Beynəlxalq kredit – borc kapitalının ölkələr arasında hərəkəti və fəaliyyətidir.

Kreditlər fərdi müştərilərin ehtiyac və arzularını qarşılamaq üçün vacib bir vasitədir. Bu günə görə, çox zəngin insanlar deyiliksə, miras olaraq bir şey qalmasa; Nağd və ya əmanət ilə ev, maşın və ya torpaq almaq mümkün deyil. Buna görə də gələcəkdə daha rahat yaşamaq və ya investisiya qoymaq üçün bankların kredit seçimlərini qiymətləndiririk. Əlbətdə ani bir vəziyyətdə yaranan ehtiyaclarımız üçün keçmişdə dostlarımızdan və yaxınlarımızdan alınan borcların istiqaməti banklara yönəldi. Eyni şəkildə, bu korporativ – ticarət müştərilərinə də aiddir. Kredit borcu olmayan bir şirkət olmadığını deyə bilərəm. Çünki şirkətlərin fəaliyyətində ticari anlamda çıxan ani maliyyə ehtiyaclarının qarşılanması banklara yönəldildi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button