İnsan resursları nədir?

İnsan resursları iş yerlərində ehtiyac duyulan işçi qüvvəsini qarşılamaq və onlardan səmərəli istifadə etmək üçün yaradılan şöbənin adıdır.

Əvvəllər kadrlar şöbəsi olaraq davamiyyət izləmə, yəni əmək haqqı prosesi edərək əmək haqqı hazırlamaq vəzifəsi olan bu şöbə, fəaliyyət sahəsini daha da genişləndirdi və bu adı aldı.

Ən ümumi mənada insan resursları işəgötürənlə işçi və ya potensial işçilərlə müəssisələrdə eyni adda bölmə arasındakı münasibətləri tənzimləyən proseslərin ümumi adıdır. İşçi qüvvəsinin planlaşdırılması ilə başlayır və işə qəbul, əmək haqqı və əlavə faydalar, sənaye / həmkarlar ittifaqı münasibətləri, korporativ performans rəhbərliyi, karyera rəhbərliyi və təhsili, işçi məmnuniyyətinin ölçülməsi, sosial və inzibati xidmətlərin paylanması kimi işçiləri maraqlandıran bütün məsələləri əhatə edir.

 İnsan resursları mütəxəssisləri sosial platformalardan iş və karyera saytlarından işçi axtarır və işə götürürlər. Bu, insan resurslarından danışarkən ağlımıza gələn ilk və ən aşkar vəzifələrdən biridir. Ayrıca işçilərlə münasibətlər, əmək haqqı və şəxsi işlər, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və təhsili kimi vəzifələrə malikdir. İnsan resursları menecerləri şirkətin hədəflərinə uyğun olaraq işə qəbul planlaması kimi insan resursları ilə əlaqəli planlar quraraq şirkətin missiyası və vizionuna uyğun fəaliyyət göstərirlər. Bilməli olduğumuz ən vacib şey insan resursları mütəxəssislərinin yalnız işə götürməməsidir.

Bir şirkətin məhsul və ya xidmət istehsal etməsi üçün sahib olması lazım olan ən əhəmiyyətli qaynaqlardan biri insan qaynaqlarıdır . İnsan resurslarından səmərəli istifadə olunursa, digər mənbələrdən səmərəli istifadəni təmin edəcək insan amilidir.

Şirkətlər rəqabətin gündən-günə qızışdığı bu dövrdə daha yaxşı işçilərinə sahib olmaqla rəqiblərini qabaqlamağa çalışırlar. Şirkətlər üçün yaxşı təlim keçmiş, ixtisaslı və uyğun işçilərin olması çox vacibdir. Dünya sürətlə dəyişdiyindən şirkətlər dəyişikliyə davam edə biləcək işçilərə ehtiyac duyurlar.

İnsan resursları mütəxəssisinin gündəlik orta işləri:

  • İşçilərin və ya işə qəbul ediləcək işçilərin vəzifə təlimatlarını müəyyənləşdirmək üçün daha kiçik müəssisələrdə müvafiq şöbə müdirləri və ya işəgötürənlərlə müsahibələr aparmaq,
  • İşə müraciət edən namizədlərin təhsil vəziyyətini, təcrübələrini və digər xüsusiyyətlərini araşdırmaq,
  • İşə qəbul edilmiş şəxslərin istinad yoxlamalarının və arayış axtarışlarının aparılması,
  • İşə qəbul edildikdən sonra işə qəbul olunan şəxslərə və ya müraciətləri rədd edilən namizədlərə məlumat vermək,
  • Hesabat vermək.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button